ארז אסרף - משרד עורכי דין - איחור במסירת דירה חדשה מקבלן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
חייגו אלינו 0722-57-5076
או מלאו את הטופס הבא:

איחור במסירת דירה

בעת רכישת דירה מקבלן, אחד הנתונים החשובים ביותר עבור הקונה הוא מועד קבלת הדירה. הסיבה לכך היא כל עיכוב בעניין זה משמעו הוצאות כספיות נוספות לרוכש. בשל חשיבותו של נושא זה, חוק המכר (דירות) התשל"ג 1973, קובע כי הקבלן יהיה מחויב בפיצוי כספי לרוכש בעת איחור במסירת הדירה, משחלפו 60 יום ממועד המסירה שנקבע בהסכם המכר.
 
ישנם יתרונות רבים לרכישת דירה מקבלן, אולם במסגרת עסקה זו, תלוי הקונה במידה רבה בכך כי הקבלן יעמוד בהתחייבויותיו ובראשן, מועד מסירת החזקה בדירה. הרוכש מסתמך על המועד שנקבע מול הקבלן ובהתאם לכך, מוכר את דירתו הקיימת, או שוכר דירה עד למועד בו עתיד הוא לעבור לדירתו החדשה. על כן, כל איחור במועד מסירת הנכס, יכול להסב לרוכש נזק רב. זה עלול להותירו ללא קורת גג משעליו לפנות את הדירה הנוכחית בה הוא מתגורר וכן יכול ויידרש להוצאות כספיות רבות למימון דירה חדשה או אף מגורים בבית מלון עד אשר ימצא סידור מגורים אחר. מתוך הבנת החשיבות של נושא זה, קבע המחוקק חובת פיצוי אשר תחול על קבלן, המאחר למעלה מ60 יום במסירת החזקה, מהמועד שנקבע בהסכם המכר.
 
הקבלן איחר במסירת הדירה? כאמור מעלה, אם חלפו 60 יום מהמועד שנקבע בהסכם הרכישה למסירת הדירה, זכאי הרוכש לפיצוי כספי מהקבלן, ללא הוכחת נזק. החוק אינו מגדיר את סכום הפיצוי, אלא רק את אופן חישובו: בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הנכס לרשות הקונה, או לחילופין, לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה מביניהם:
  1. סכום השווה ל-150%  מדמי השכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה בעבור התקופה שמיום תאריך המסירה המוסכם בחוזה ועד ל-8 חודשים;
  2. החל מהחודש התשיעי של האיחור, ישלם הקבלן סכום השווה ל 125% מדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה.
כלומר, בגין איחור של עד 60 יום מהמועד החוזי, לא זכאי הרוכש לפיצוי, אולם ככל והעיכוב הנו מעל תקופה זו, על הקבלן יהיה לפצות את הרוכש רטרואקטיבית החל מהיום הראשון של האיחור ממועד המסירה הקבוע בחוזה.