ארז אסרף - משרד עורכי דין - עריכת צוואות

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
חייגו אלינו 0722-57-5076
או מלאו את הטופס הבא:

עריכת צוואה


התנגדות לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות וברשומות. לאחר פרסומה, ניתן להגיש התנגדות כדי למנוע את מתן הצו. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שבו פורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שעוד לא ניתן צו קיום צוואה.
קיימות מספר עילות להתנגדות לצוואה - יש עילות צורניות, אשר מצביעות על פגמים באופן עריכת הצוואה, ויש עילות מהותיות אשר מצביעות על פגמים בתוכן הצוואה ובנסיבות עריכתה. למשל: הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או כפיה.


צוואה הדדית וביטול צוואה הדדית

ע"פ חוק הירושה, בני זוג יכולים לערוך צוואות שמסתמכות אחת על השנייה. בצוואה הדדית בני הזוג קובעים, לרוב, כי עם מות אחד מהם, הרכוש של הנפטר יועבר לבן הזוג שנותר בחיים ורק לאחר מות האחר, הרכוש יועבר לילדים.

ביטול צוואה הדדית כפוף לחוק, והוא אפשרי רק בתנאים הבאים:

1. אם שני בני הזוג (המצווים) בחיים - די בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג האחר בדבר ביטל הצוואה. במקרה כזה שתי הצוואות מתבטלות.
2. אם אחד מבני הזוג נפטר - במקרה שהעיזבון עוד לא חולק, בן הזוג שנותר בחיים יצטרך לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק, יהא עליו להשיב את מה שירש.
3. אפשר לקבוע בצוואה דרכים אחרות לביטול הצוואה, ע"פ רצון בני הזוג, אך הוראה השוללת באופן מוחלט את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.
 
מהי צוואה? מדוע חשוב לערוך צוואה? אילו סוגי צוואות קיימים? מידע חשוב לפניכם

כשאדם הולך לעולמו, נכסיו (רכוש, הנדל"ן שצבר ועוד) עוברים ליורשים שלו. הנכסים האלו הם העיזבון של אותו אדם.

בישראל יש חופש הורשה, ואדם יכול לקבוע מי יירש אותו ואיך תתבצע החלוקה ליורשים, כלומר: מה ייעשה בנכסיו לאחר מותו. הדרך לעשות זאת היא על ידי כתיבת צוואה.

חוק הירושה וצו ירושה

נציין, כי אם אדם לא השאיר אחריו צוואה, יחולו דיני הירושה. החוק הרלוונטי הוא: חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"). בני המשפחה של הנפטר, על פי מידת הקרבה המשפחתית, הם היורשים על פי דין.

במקרה כזה, יינתן צו ירושה - צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, שניתן כדי לחלק את עזבונו של המנוח אשר לא השאיר אחריו צוואה תקפה.
אם אדם השאיר אחריו צוואה, תהיה לה עדיפות על הוראות חוק הירושה, ורכושו של אדם יחולק לפי מה שכתוב בצוואה.

ארבע דרכים לעריכת צוואה

חוק הירושה קובע ארבע דרכים לעריכת צוואה, ואלו הן:
1. צוואה בכתב יד - צוואה שכתובה בכתב ידו של המצווה. אפשר לערוך אותה ללא עדים או ללא עו"ד, אבל זו צוואה שיהיה קל לערער עליה.

2. צוואה בעדים - צוואה זו נעשית בכתב, היא נושאת תאריך, ונחתמת בידי המצווה ובפני שני עדים. אין חובה שתהיה נוכחות של עורך דין. עם זאת, מומלץ כי אחד מהעדים יהיה עורך דין המתמחה בצוואות וירושות כדי למנוע טעויות וטענות שעלולות להביא בהמשך לפסילת הצוואה.

3. צוואה בפני רשות - צוואה זו יכולה להיאמר בעל פה וניתן גם להגישה בכתב: בפני שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה, היא מוקראת למצווה, ובסיומה יהיו הצהרה, חתימה של הרשות ואישור הרשות על מועד עריכתה ועל כך שהצוואה נערכה על ידי המצווה. צוואה שאושרה ע"י נוטריון, היא צוואה חזקה, שיהיה קשה לערער עליה.

4. צוואה בעל פה - (צוואת "שכיב מרע") אפשרות זו לעריכת צוואה קיימת רק כאשר המצווה נמצא על סף מוות או רואה את עצמו במצב כזה. הצוואה צריכה להיעשות בפני שני עדים, אשר מבינים את שפתו של המצווה.

יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. יצוין, כי אם חלף חודש, והמצווה עדיין בחיים, הצוואה שבעל-פה מתבטלת.