ארז אסרף - משרד עורכי דין - תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
חייגו אלינו 0722-57-5076
או מלאו את הטופס הבא:

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין 


התיישנות

הזכות במקרקעין היא זכות נמשכת, וכך גם הזכויות אשר נובעות ממנה. על כן, אין התיישנות ביחס לזכות לפירוק שיתוף במקרקעין, וכל עוד אדם הוא בעלים במשותף של מקרקעין, הוא יכול להגיש בכל עת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.


הגבלות על פירוק שיתוף במקרקעין

עם זאת, ועל אף האמור, לא בכל סיטואציה ובכל עת יתאפשר פירוק שיתוף. החריגים לפירוק שיתוף במקרקעין הם אלו:

1. חוסר תום לב -  אם הבקשה לפירוק שיתוף הוגשה בחוסר תום לב, למשל: מתוך כוונה להפעיל לחץ לא הוגן על השותפים או כדי לייצר רווח לא הוגן, בית המשפט לא יקבל את התביעה. בית המשפט לא יאפשר שימוש לרעה בזכות זו.

2. הסכם שמגביל או שולל אפשרות לפירוק שיתוף - הסכמים יש לכבד, ולכן אם השותפים חתמו מראש על הסכם כזה, אזי לא ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. רק שלוש שנים לאחר חתימת ההסכם, בית המשפט יוכל להורות על הפירוק אם יראה לו מוצדק.

3. נכסים חריגים שאי אפשר לפרק בהם את השיתוף - ישנם נכסים חריגים, אשר ביחס אליהם תהיה עדיפות לבעלות משותפת, כגון: שביל גישה לשני נכסים וחלקים משותפים בבתים משותפים.

4.  פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג -  במקרים של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג, אשר יש להם ילדים קטינים, בית המשפט יאשר את מכירת הדירה ואת הסכם מכר המקרקעין רק לאחר שהוכח בפניו כי לקטינים יש מקום מגורים אחר, ראוי והולם.
אם אתם ניצבים בפני פירוק שיתוף, פנו אל עורך דין דיני מקרקעין, אשר ייתן לכם ייעוץ מקצועי וחשוב בנושא.

עו"ד ארז אסרף, בעל נסיון רב בדיני מקרקעין ובמיסוי מקרקעין, ישמח לעמוד לרשותכם, ולהעניק לכם את השירות הטוב ביותר בכל סוגיה הקשורה בפירוק שיתוף במקרקעין.
 
מתי ניתן לפרק שיתוף במקרקעין? אילו מגבלות אם בכלל חלות על פירוק השיתוף? על כל אלו ועוד במאמר שלפניכם

חוק המקרקעין (להלן: "החוק") קובע בסעיף 37(א) כי: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף".
גם בבתי המשפט נפסק, כי החופש של כל שותף לצאת בכל עת שיחפוץ מהשותפות הוא עיקרון על, שיש לו חריגים בודדים בלבד.
אם כן, שותף בעל חזקה במקרקעין (שטח כלשהו, דירה וכד') יכול לצאת מהשותפות ולמכור את חלקו האישי במקרקעין - בכל רגע בו ירצה לעשות זאת.
בעיקרון, התהליך אמור להיות מהיר ופשוט, אולם כאשר ישנו סכסוך כלשהו ואחד הצדדים מתנגד לפירוק השיתוף, המקרה יכול להגיע לפתחו של בית המשפט, אשר ידון בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ויפסוק בהתאם לנתונים ולטענות שבפניו.

מומלץ להיוועץ בעורך דין מקרקעין כדי להתמודד עם הנושא בבית המשפט בדרך הטובה ביותר האפשרית.

שתי דרכים לביצוע פירוק השיתוף במקרקעין

1. הכלל הוא פירוק בעין - זו הדרך העדיפה לפירוק שיתוף במקרקעין: חלוקת פיזית של הדירה או השטח בין השותפים. כך, למשל: אם יש בבניין מסוים ארבע דירות ושני אחים מחזיקים בהן במשותף, אפשר יהיה לבצע חלוקה בעין, כך שכל אח יקבל לידיו שתי דירות שיהיו בבעלותו המלאה.
במקרה שבו שותפים מחזיקים בבעלותם דירות בעלות ערך שונה, ואחד השותפים קבל דירה בעלת ערך גבוה יותר, בית המשפט יוכל להורות לשותף לשלם לשותף השני דמי איזון כדי להשוות את החלקים הנפרדים שלהם בנכסים.

2. חלוקה בשווי- כאשר מדובר במקרקעין שלא ניתן לחלק אותם או כאשר בית המשפט סבור, כי חלוקה בעין תגרום הפסד משמעותי לחלק מהשותפים או לכולם, פירוק השיתוף יהיה בדרך של מכירת המקרקעין לצד ג' וחלוקת הסכום שיתקבל בין השותפים.
סעיף 40 (ב) לחוק קובע, כי המכירה תעשה בדרך של המרבה במחיר, למעט במקרים בה בית המשפט הגיע למסקנה, כי יש מקום למכור את המקרקעין בדרך אחרת.