ארז אסרף - משרד עורכי דין - תביעות חוזיות

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
חייגו אלינו 0722-57-5076
או מלאו את הטופס הבא:

תביעות חוזיות 


למי כדאי לפנות?

עו"ד ארז אסרף וצוות עורכי הדין המנוסה והאיכותי של המשרד, מתמחים בליווי משפטי מקצועי ועסקי של חברות מסחריות, בכל תחומי הפעילות, תוך התאמה לצרכים המשתנים, מתן פתרונות יצירתיים, ניהול סכסוכים חוזיים ועסקיים ועוד.


פיצויים בשל הפרת חוזה

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מתייחס בפרק ג' לעניין הפיצויים בשל הפרת חוזה, וקובע כי מי שנפגע מהפרת חוזה, רשאי לדרוש פיצויים בשל הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה.

כך למשל, ביטול הסכם ממון (הליך לא פשוט שכרוך לא אחת במכשולים בדרך) יעשה בהתאם לכללי ביטול החוזים, אשר בחוק החוזים. בהתאם לכך, הצד הנפגע יוכל לבקש פיצויים, שכן סעד האכיפה במקרים כגון אלו, לא אפשרי.

גם ביטול חוזה לקניית דירה - מקרה שבו סעד האכיפה לא אפשרי, אך ניתן לתבוע פיצויים בשל ההפרה ותוצאותיה.

משרד עו"ד ארז אסרף נותן ייעוץ ושירות לאנשים פרטיים, בעלי עסקים וחברות אשר נדרשים להגיש תביעות חוזיות בשל הפרות חוזיות שבוצעו ע"י מי מהצדדים לחוזה.

לעו"ד אסרף נסיון רב בדיני חוזים ובמשפט מסחרי, והוא יוכל לסייע לכם בכל מקרה שבו אתם שוקלים להגיש לבית המשפט תביעה חוזית.
 
האם חוזה חייב להיות בכתב? מה המשמעות של הפרת חוזה? לאילו סעדים הנפגע זכאי במקרה של הפרה? מידע חשוב לפניכם

צדדים מביעים התחייבויות שונות האחד כלפי האחר במסגרת חוזה. ישנם סוגי חוזים רבים, אשר במסגרתם הצדדים מביעים את רצונותיהם ומסדירים את מערכת היחסים ביניהם, כך למשל: חוזה שכירות, חוזה למכירת דירה, הסכם שותפות עסקית, הסכם הפצה ועוד.

חוזה בעל פה וחוזה בכתב

על פי סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, חוזה יכול להיעשות בעל-פה או בכל צורה אחרת. זאת, כל עוד אין הוראה בחוק שקובעת שחובה לעשות חוזה בדרך מסוימת כתנאי לתוקפו.

כלומר, גם חוזה בע"פ, כזה אשר לא הועלה על הכתב, ניתן לאכיפה בבית המשפט כאשר אין הוראה המונעת את עריכתו כך.
חוזה בכתב נדרש במקרים מסוימים. למשל, חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע בסעיף 8, כי עסקת מקרקעין חייבת להיעשות בכתב.

מקרה נוסף בו דרישת הכתב היא הכרחית הוא כאשר עורכים הסכם ממון. חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973 קובע, כי הסכם ממון חייב להיעשות בכתב ולקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני (במקרה שמדובר בבני זוג נשואים).
יש לציין, כי במקרם חריגים, בתי המשפט יכולים לסטות מדרישת הכתב ולהשלים את הנדרש באמצעות ראיות חיצוניות.

הפרת חוזה
כאשר נחתם חוזה בין צדדים, יש ציפייה שהחוזה יקוים. יש הסתמכות שכל צד לחוזה יעמוד בהתחייבויות שכתובות בחוזה, ויקיים את החוזה ככתבו וכלשונו.
עם זאת, ניתן לראות, כי לעתים חוזים מופרים ע"י הצדדים שחתמו עליהם, ובגין כך מוגשות תביעות חוזיות, אשר בית המשפט נדרש לדון בהן, ובמקרים מסוימים הוא מגיע למסקנה שיש מקום לזכות את הצד שנפגע מההפרה בפיצויים בשל הפרת חוזה.

יש להבחין בין הפרה יסודית לבין הפרה לא יסודית. הפרה יסודית של הסכם היא הפרה שאילו הנפגע מהפרת ההסכם היה יודע לפני חתימה החוזה, שהמפר יבצע את ההפרה, לא היה מתקשר עימו בחוזה מלכתחילה.

הפרה לא יסודית יכולה להיות כל הפרה שאינה יסודית בחוזה.

הליך משפטי בשל תביעה חוזית יכול להתנהל במספר אופנים ובהתאם לאופי התביעה ושוויה הכספי: סדר דין רגיל, סדר דין מקוצר וסדר דין מהיר.

סעדים בשל הפרת חוזה

מי שנפגע מהפרת חוזה, רשאי ברוב המקרים לבחור את הסעד שהוא עוניין לקבל בשל הפרת חוזה. זאת, כאשר הדבר אפשרי ובהתאם להגבלות הקבועות בחוק. הסעדים הם: סעד האכיפה וסעד הביטול. ישנן מספר עילות מרכזיות לביטול חוזה: טעות, הטעיה, כפיה ועושק.

אם הנפגע בחר בסעד הביטול, כלומר: הוא העדיף לבטל את החוזה, הצד המפר חייב להשיב לנפגע את מה שקבל מהחוזה או את שוויו. גם הנפגע צריך להשיב למפר את מה שקבל מהחוזה או את שוויו.

יש לציין, כי במקרה של הפרה יסודית של חוזה, הנפגע רשאי להודיע למפר על ביטול החוזה בהודעה חד צדדית. במקרה כזה, מרגע קבלת ההודעה על ביטול החוזה ע"י המפר, החוזה ייחשב כמבוטל.